Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-HĐPH ngày 15/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (sau đây gọi là Cuộc thi). Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-HĐPH ngày 29/8/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI
1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
2. Phạm vi cuộc thi: Cuộc thi được phát động trên địa bàn tỉnh.
3. Đối tượng tham gia: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung thi
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật Doanh nghiệp năm 2020);
- Các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ https://pbgdplthainguyen.gov.vn/, Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
3. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 25/9/2023 đến hết ngày 15/10/2023.

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI
1. Đăng ký dự thi
a) Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: https://pbgdplthainguyen.gov.vn/ chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc đăng ký thành viên, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn tại chuyên mục. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.
b) Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.
2. Cách thức thi
- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ https://pbgdplthainguyen.gov.vn/, Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
- Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lần.
3. Cách thức xét giải
a) Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm của Cuộc thi, được xếp thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.
Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm, thứ tự ưu tiên sẽ là người gửi bài sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc thi).
b) Ban Tổ chức thành lập Tổ xét giải để quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá và xét giải Cuộc thi.
IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
Tổ chức, cá nhân đạt giải được Ban
 Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức giải thưởng như sau:
- 01 Giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải (ba triệu đồng/giải);
- 02 Giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải (hai triệu đồng/giải);
- 03 Giải Ba: 1.000.000  đồng/giải (một triệu đồng/giải);
- 10 Giải Khuyến khích: 500.000  đồng/giải (năm trăm nghìn đồng/giải).
Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI
1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:
- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;
- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;
- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác;
- Có hành vi vi phạm khác về đạo đức, thuần phong mĩ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi
Địa chỉ website:  https://pbgdplthainguyen.gov.vn/, chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
2. Địa chỉ thông tin hỗ trợ đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0911.223.568
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (B/c);
- Thành viên HĐPBGDPL;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (Để đăng tải);
- Báo Thái Nguyên (Để đăng tải);
- Trung tâm Thông tin tỉnh TN (Để đăng tải);
- UBND các huyện, thành phố;
- HĐPHPBGDPL cấp huyện;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở TP ;
- BTC, Tổ Thư ký Cuộc thi;
- Lưu: VT, P. PB&TDTHPL.
    
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN


PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lương Hữu Phước

Thông tin thành viên

Hãy đăng nhập vào hệ thống để tiến hành Làm bài thi

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm2
  • Tổng lượt truy cập218,270
  • Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây