Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022”

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-STP ngày 09/9/2022 của Sở Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022” (sau đây gọi là Cuộc thi).
Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-STP ngày 12/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI
1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022”.
2. Phạm vi cuộc thi: Cuộc thi được phát động trong phạm vi toàn ngành Tư pháp Thái Nguyên.
3. Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường, thị trấn; Hòa giải viên tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI:
1. Nội dung thi.
- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các quy định pháp luật thường được vận dụng trong công tác hòa giải ở cơ sở thuộc các lĩnh vực như: Dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng,...
- Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp, hòa giải viên đối với công tác hòa giải ở cơ sở.
2. Hình thức thi:
- Cuộc thi tổ chức thi dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ https://pbgdplthainguyen.gov.vn/, Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022”.
- Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân được dự thi 01 lần.
3. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 00h00 ngày 25/9/2022 đến hết ngày 15/10/2022.
III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI:
1. Đăng ký dự thi:
a) Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website của Cuộc thi: https://pbgdplthainguyen.gov.vn/ chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022”.
Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc đăng ký thành viên, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn tại chuyên mục. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.
b) Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.
2. Cách thức thi:
- Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 21 câu hỏi (bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet.
- Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự 01 lượt thi, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 30 phút.
3. Cách thức xét giải:
a) Ban Tổ chức sẽ lựa chọn người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm của Cuộc thi, được xếp thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.
Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm, thứ tự ưu tiên sẽ là người gửi bài sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc thi).
b) Ban Tổ chức thành lập Tổ xét giải để quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá và xét giải Cuộc thi.
IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:
Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng đạt giải và giải thưởng cho các cá nhân như sau:
- 01 Giải Nhất: 1.500.000 đồng/giải (Một triệu năm trăm nghìn đồng/giải);
- 02 Giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);
- 03 Giải Ba: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng/giải);
- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải).
Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.
V. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI:
1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:
- Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật để đăng ký dự thi;
- Sử dụng thông tin của người khác để dự thi;
- Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác;
- Có hành vi vi phạm khác về đạo đức, thuần phong mĩ tục; làm hảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết trước khi tiến hành trao giải thưởng 05 ngày làm việc.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi:
Địa chỉ website:  https://pbgdplthainguyen.gov.vn/ , chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022”.
2. Địa chỉ thông tin hỗ trợ đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi:
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0911.223.568
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022”.
Trong quá trình tổ chức, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp để được giải đáp hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Thành viên BTC, TTK;
- LĐ Sở; các phòng, đơn vị thuộc Sở TP;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã;
- Tổ Hòa giải;
- Lưu: VT, P.PB&TDTHPL.
    
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Lương Hữu Phước

Thông tin thành viên

Hãy đăng nhập vào hệ thống để tiến hành Làm bài thi

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập2
  • Tổng lượt truy cập218,272
  • Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây